Slangenspel voor optellen en aftrekken

Productnr.: MAT-PST-SCHL
196,50
Prijs incl. Duitse BTW, excl. verzendkosten


Het kistje met het groene deksel bevat gekleurde kralenstaven (5 kralenstaven van elke getalwaarde); het kistje met het gouden deksel bevat 25 tienenstaven (gouden kralenmateriaal); in het kistje met het witte deksel zit de zgn. "zwart-witte kralentrap" - bestaande uit een kraal van 1 en elk een 2, 3, 4 en 5 staven met zwarte kralen. Vanaf kralenstaaf 6 t/m 9 komen er naast de zwarte kralen elk 1, 2, 3 resp. 4 witte kralen bij. In dit kistje bevindt zich ook een zgn. "ruiter".

 

De deksels kunnen gebruikt worden om de gekleurde kralenstaven te verzamelen.

 

De leerkracht legt de zwart-witte kralentrap in een hoek en begint met de gekleurde kralenstaven een slang te leggen.

 

Aan het begin van de slang let hij/zij erop, dat elk twee

kralenstaven samen 10 vormen.

Met behulp van de "ruiter" worden nu de gekleurde kralenstaven tot

en met 10 doorgeteld en door een tienenstaaf vervangen.

De al getelde gekleurde kralenstaven komen in het deksel.

Nu wordt weer tot 10 verdergeteld.

 

Bij 10 aangekomen wordt de ruiter op de gekleurde kralenstaaf geplaatst en de tienenstaaf wordt naast de getelde kralen gelegd. De achter de ruiter resterende kralen worden door de zwart-witte kralen vervangen.

 

Met dit ritme gaat het verder totdat de hele gekleurde kralenslang doorgeteld is en door tienenstaven en, tot slot eventueel nog door een zwart-witte kralenstaaf, vervangen is.

 

De lengte van de slang kan nu met de tienenstaven de zwart-witte kralenstaaf (hierop 3 zwarte kralen) eenvoudig afgelezen worden.

 

De getelde gekleurde kralen worden weer in het deksel gelegd, de zwarte kralenstaaf blijft liggen.

 

Beginnend met de zwarte kralenstaaf wordt weer tot 10 verder geteld en de ruiter wordt op de bijbehorende plaats gezet. Naast de getelde gekeurde kralenstaven legt de leerkracht (of het kind de volgende tienenstaaf en de

 

 

 

plek achter de ruiter wordt met de zwart-wit kralenstaaf opgevuld. De ervoor gelegde

en nu meegetelde zwart-witte kralentrappen komen in de kralentrap terug en de getelde gekleurde kralenstaven komen weer in het groene deksel.

 

Als zelfcontrole worden nu de gekleurde kralenstaven uit het groene deksel aangelegd aan de tienenstaven, zodat altijd een lengte van 10 ontstaat. (Hierbij maken de kinderen al diverse optelsommen tot 10).

De tienenstaven van de slang worden nu naast elkaar uitgespreid. De zwart-witte, (hier alleen zwarte) kralenstaaf ligt als restant helemaal rechts.

Om steeds weer lengtes van 10 te kunnen vormen moeten soms gekleurde kralenstaven tegen kortere staven uit het kistje geruild worden. (Ook hier worden door de kinderen indirect diverse "aanvulsommetjes" uitgevoerd.)

 

 

 

Slangenspel negatief ("opetende slang")

 

In het kistje met het groene deksel bevat gekleurde kralenstaven (5 kralenstaven van elke getalwaarde); het kistje met het gouden deksel bevat 24 tienenstaven (gouden kralenmateriaal); in het kistje met het witte deksel zit de zgn. "zwart-witte kralentrap" - bestaande uit een kraal van 1 en elk een 2, 3, 4 en 5 staaf met zwarte kralen. Vanaf kralenstaaf 6 t/m 9 komen er naast de zwarte kralen elk 1, 2, 3 resp. 4 witte kralen bij. In dit kistje bevindt zich ook een zgn. "ruiter". In het vierde kistje, met het grijze deksel, bevinden zich de "opeet-kralenstaven", grijze kralen die - net als de zwart-witte kralenstaven- na vijf kralen lichtgrijs aflopen. (Dit is om sneller de respectievelijke kraleneenheid te kunnen onderscheiden - vooral vanaf 6).

Verzamelen van gekleurde kralenstaven, de grijze voor het verzamelen van de "opeters".

 

De leerkracht haalt het spel met de "opetende slang" naar de tafel of een al uitgerold kleedje. Op de tafel dient bijv. een vilten doek of een aanbiedingsblaadje met vilten bodem als onderlegger.

 

 

 

 

 

 

De leerkracht legt de zwart-witte kralentrap uit en begint met de gekleurde kralenstaven een slang te leggen.

 

Ertussen wordt steeds weer een grijze kralenstaaf als "opeter" gelegd.

 

Met behulp van de "ruiter" worden de gekleurde kralenstaven tot 10 doorgeteld en door een tienenstaaf en een zwart-wit kralenstaaf vervangen. De al getelde gekleurde kralenstaven worden in het deksel gelegd.

 

Nu begint het tellen weer met de hier zwarte kralenstaaf. We kunnen dit keer echter niet tot 10 tellen, omdat ervóór een grijs kralenstaaf - een "opeter" komt.

Deze klappen we terug, zodat jij naast de gekleurde kralen ligt.

We moeten nu net zoveel kralen van de gekleurde slang opeten als de grijze kralenstaaf lang is.

 

De rest van het resterende gekleurde (resp. zwarte) kralenstaafje vervangen we met een (extra) zwart-witte kralenstaaf.

 

De "opgegeten" zwart-witte kralenstaaf komt terug in de kralentrap; de "opgegeten" gekleurde kralenstaaf wordt in het groene deksel gelegd en de grijze "opeet-kralenstaaf" in het grijze deksel.

 

Beginnend met de zwart-witte kralenstaaf (in het voorbeeld zwart), wordt nu weer verder geteld en bij de tiende kraal "de ruiter" geplaatst.

 

Naast de tien afgetelde kralen wordt de tienenstaaf neergelegd en de resterende kralen achter de ruiter worden door een in dit geval zwarte kralenstaaf vervangen.

De al meegetelde zwarte kralenstaaf komt in de "trap" terug en de gekleurde kralen worden bij de andere kralen teruggelegd in het groene deksel.

 

Beginnend met de nu zwarte kralenstaaf wordt nu weer verder geteld - maar we kunnen niet tot 10 tellen omdat er weer een grijze kralenstaaf, een "opeter" komt. Deze klappen we weer terug en dan begint dezelfde handelwijze zoals boven beschreven weer opnieuw.

Blader ook door deze categorieën: Mathematik, Perlenmaterial, Producten voor Nederland